Back to top

Ozdoby

Díszek

Niektoré ozdoby sa objednávajú 2- 3 týždne vopred spolu s tortou